Veikla

Lietuvos Dulų asociacija įkurta 2014 m. 2016 m. Asociacija įstojo į Europos dulų tinklą.

Dulų asociacija organizuoja ir vykdo dulų mokymus.

Dulų asociacija įvairiomis priemonėmis viešina dulų paslaugą tarp Lietuvos šeimų ir medikų.

Dulų asociacija atstovauja dulas teminėse konferencijose ir susitikimuose su sveikatos priežiūros specialistais.

Dulų asociacija palaiko kontaktus su kitų šalių dulų organizacijomis.