Valdyba

Asociacijos pirmininkė, Asociacijos valdybos pirmininkė:

Indrė Gaudiešiūtė (tel. 8 699 79263).

Valdybos narės:

Monika Jovaišienė
Dalia Ruskonienė
Asta Dahshleiger
Asta Žūkaitė