Tikslai

Asociacijos veiklos tikslai:

• teikti Lietuvos gimdyvėms moralinį ir fizinį palaikymą nėštumo metu, prieš gimdymą, gimdymo metu bei po jo;

• suburti ir palaikyti dulas, sudaryti sąlygas joms gilinti žinias, tobulinti įgūdžius ir gebėjimus;

• siekti užtikrinti kokybiškos, moksliniais įrodymais pagrįstos praktikos įgyvendinimą sveikatos priežiūros srityje ir šviesti visuomenę.