Brigita Balsienė

Per savo gyvenimą patyriau daug poslinkių ir pokyčių, didelių ar mažų, bet niekas neprilygsta motinystei. Ji parklupdė mane ant kelių. Aš praradau suvokimą, kas aš, kai aš tapau motina. Motinystė iškėlė šešėlius, nuo kurių nebegalėjau pabėgti. Turėjau su jais susitikti. Procesas tęsiasi, vystosi savo tempu, bet nuostabausia yra tai, kad: motinystė pabudino mano širdį, išmokė besąlygiškai mylėti ir džiaugtis mažais dalykais, šia akimirka su savo dukra ir viskuom, kas mane supa.

Ar jautiesi taip, lyg tau reikalinga pagalba iškart po gimimo? Galbūt tave reikia tik šiek tiek nukreipti ,,teisinga” linkme arba praskaidrinti tau nuotaiką, kad išgirstum, jog tu esi nuostabi motina. Galbūt kūdikis atnešė tiek džiaugsmo, kad norisi juo pasidalinti su kitu, kas gali išklausyti. Arba galbūt jautiesi įstrigusi ir pasimetusi savo naujame vaidmenyje kaip motina. Galbūt viskas yra tiesiog persipynę. Tas jausmas, kai esi suplėšyta į gabalus, tarsi iš vienos pusės norisi mylėti ir rūpintis savo kūdikėliu, o iš kitos – įkišti galvą į smėlį ir be perstojo verkti. Visko yra tiesiog per daug. Galbūt tau reikia pagalbos, bet negali to įžodinti ar išsakyti garsiai, nes tame yra tiek daug stigmos ir gėdos. Tu esi stipri ir gali tai padaryti pati. Aš girdžiu tave. Aš lenkiuosi tavo stiprybei ir vis dėlto esu čia, kad pakviesčiau tavo atsidavimą, nuolankumą, jautrumą, nes tu neprivalai to daryti viena. Kad ir ką išgyventum, aš esu čia kaip tavo empatiška išklausanti ausis ar petys, į kuri gali atsiremti, palaikančios ir padedančios rankos, su besąlygišku priėmimu ir meile, tokia, kokia esi.

Aš Brigita, tavo dula po gimimo. Taip pat esu mama ir somatinės terapijos studentė, kuri man padėjo rasti būdų, kaip palaikyti save ir kitus tais momentais, kai žemė atrodo slysta iš po kojų ir kai nervų sistema tiesiog nebeatlaiko. Kviečiu tave atrasti būdų, kurie tave palaikytų. Patyrinėkime tai kartu.

Aš kalbu lietuvių ir anglų kalbomis.

Šiltai,
Brigita

w: www.mamosmetamorfozes.lt
e: brigita@mamosmetamorfozes.lt
t: 8-613-333-01
ig: www.instagram.com/mamosmetamorfozes/

Throughout my own journey of life, I have experienced lots of shifts and changes, big or small, but nothing quite compares to the one of motherhood. It knocked me down flat to the floor, no longer knowing who I was. It has brought up shadows that I could no longer escape from. I had to face them. The process is ongoing, it’s unfolding at its own pace, but one thing is for sure: I discovered that motherhood moves my heart and makes me dance with joy.

Are you feeling like you could do with the support right after your birth? Perhaps you just need some steering in the right direction or uplifting to say that you’re doing a great job. Perhaps the baby has brought so much joy that you want to share it with someone. Or perhaps you feel stuck and lost in this new rollercoaster ride that is your new role as a mother. Perhaps it’s all intertwined. That feeling of being torn to pieces, like on the one hand you want to love and take care of your bundle of joy, and on the other, you want to bury your head in the sand and cry there forever. It’s simply all too much. You need help, but you cannot put words to it or say it out loud because there is so much stigma and shame attached to it. You’re strong and you can do that all by yourself. I hear you. I bow to your strength and yet I’m here to invite your surrender, your softness, and your tears because you don’t have to do it alone. Whatever you’re going through, I’m here as your empathic listening ear or shoulder to lean on, holding and helping hand, with pure acceptance and love, just the way you are.

I’m Brigita, your doula after birth. I’m also a mother and a student of somatic therapy, which has helped me to find ways to support myself and others in moments when the ground beneath is shaking and when the nervous system simply can no longer cope. I invite you to find ways that support you, and for us to explore that together.

I speak Lithuanian and English.

Truly yours,
Brigita

w: www.mamosmetamorfozes.lt
e: brigita@mamosmetamorfozes.lt
t: 8-613-333-01
ig: www.instagram.com/mamosmetamorfozes/