Cochrane tyrimo rezultatai

Nuolatinė parama moterims gimdymo metu (Hodnett  ED, Gates  S, Hofmeyr  GJ, Sakala  C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews  2013, Issue 7.)

Tyrimo rezultatai

Nuolatinė parama gimdymo metu padidino spontaninio vaginalinio gimdymo tikimybę, nepadarė žalos, ir moterys buvo labiau patenkintos gimdymu.

Seniau moterys gimdymo metu buvo lankomos ir palaikomos kitų moterų. Šiais laikais daugelyje šalių moterys dažniau gimdo ligoninėje nei namuose, tad nuolatinė parama per gimdymą tapo veikiau išimtis nei norma. Tai gali prisidėti prie moters gimdymo patirties dehumanizavimo. Šiuolaikinė akušerinė priežiūra dažnai pajungia moterį rutininėms ligoninės procedūroms, kurios gali stabdyti gimdymo progresavimą.

Nuolatinė parama gimdymo metu gali apimti emocinį palaikymą, komforto sudarymą, informacijos teikimą ir gimdyvės interesų atstovavimą. Tai gali paskatinti fiziologinius gimdymo procesus taip pat, kaip ir tada, kai moteris jaučia kontrolę ir profesionalumą, ir tai sumažina akušerinių intervencijų būtinybę.

Studijų apžvalga apima 23 tyrimus (22-uose iš jų pateikiami duomenys) iš 16 šalių, kuriuose dalyvauja 15 tūkstančių moterų įvairiose situacijose ir įvairiomis aplinkybėmis. Nuolatinę paramą teikė arba ligoninės personalas (slaugytojos ar akušerės), arba moterys, nedirbančios ligoninėje ir asmeniškai nesusijusios su gimdyve (dulos ar labiau patyrusios, apmokytos moterys), arba moters pasirinkti žmonės iš jos socialinės aplinkos (vyras, partneris, motina ar draugė).

Moterys, kurioms buvo teikiama nuolatinė parama gimdymo metu, buvo labiau linkusios gimdyti „spontaniškai“, tai yra gimdyti be Cezario pjūvio, be vakuuminės ekstrakcijos ir be replių. Be to, moterys buvo mažiau linkusios naudoti nuskausminamuosius, buvo labiau patenkintos ir truputį trumpiau gimdė. Jų kūdikiai rečiau gaudavo žemus balus pagal Apgar skalę. Priešingų reiškinių nebuvo užfiksuota.

Galima apibendrinti, kad visoms moterims reikėtų teikti per gimdymą nuolatinę paramą. Parama žmogaus, kuris yra šalia tik tam, kad palaikytų, kuris nėra iš jos socialinės aplinkos, turi patirties teikti paramą per gimdymą ir yra bent kiek apmokytas (t.y. dulos), gali būti pati naudingiausia.

Jei palyginsime gimdymus, kurių metu moteris neturėjo jokio palaikančio asmens, gimdymas su pasirinktu šeimos nariu ar drauge moteriai padeda patirti didesnį pasitenkinimą gimdymu.