Moksliniai tyrimai

Moterų nuomonė apie gimdyvių padėjėjų pagalbą gimdant (2017, Kaunas). Tai pirmasis tyrimas Lietuvoje, atskleidžiantis moterų patirtį naudojantis dulų paslaugomis. Tyrimo autorė – Gitana Žilytė Burakė, kvalifikuota akušerė ir dula.

Svarbiausios tyrimo išvados:

Pagrindinės priežastys, dėl kurių Lietuvoje nėščiosios kreipiasi į gimdyvių padėjėjas, nesiskiria nuo kitų šalių tyrimuose skelbiamų: tai – emocinis palaikymas, fizinis palaikymas gimdant (masažo, judesio, pozų žinojimas ir pan.), palaikymas pagimdyti kuo natūraliau, be medicininių intervencijų, išmanymas apie natūralias gimdymo skausmo malšinimo priemones. Bendravimas su gimdyvės padėjėja Lietuvos nėščiosioms suteikė saugumo jausmą, galimybę pasidalinti nerimu, pasitikėjimo savo jėgomis, padėjo sumažinti gimdymo baimę ir suteikė daugiau informacijos apie gimdymą. Per gimdymą respondentės sulaukė būtent tokios pagalbos, kokios jos ir pageidavo – emocinio ir fizinio palaikymo, pozų išmanymo. Moterys iš gimdyvių padėjėjų jautė globą, rūpestį ir paramą. Po gimdymo didžioji dalis respondenčių buvo susitikusios su dulomis aptarti gimdymo, bendravo telefonu, dalis apklaustųjų buvo susitikusios pasitarti dėl naujagimio priežiūros ar žindymo klausimų. Dauguma tyrimo dalyvių liko labai patenkintos gimdyvių padėjėjų paslaugomis bei savo gimdymo patirtimi ir mano, kad gimdyvių padėjėjos daugiau ar mažiau prisidėjo to, kad jų laukimosi ir gimdymo patirtis būtų geresnė.

Tyrimo rezultatų santrauką rasite čia.

Švedijos moterų gimdymo su dula patirtis ( Swedish womens experiences of doula support during childbirth. Elsevier, 2006)

Tyrimas nagrinėja 10 moterų, kurių amžius 25–35 metai, gimdymų, kuriuose dalyvavo dula, patirtis. Tyrimas atliktas dviejuose Švedijos didmiesčiuose, jo tikslas – išsiaiškinti moters poreikius gimdymo metu.  ELSEVIER Ltd, 2006

Nuolatinė parama moterims gimdymo metu (Hodnett  ED, Gates  S, Hofmeyr  GJ, Sakala  C. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Database of Systematic Reviews  2013, Issue 7.)

Tyrimas turi kelis tikslus. Pirma, įvertinti nuolatinės asmeninės paramos, teikiamos gimdymo metu gimdyvei,  įtaką jai ir vaikui, lyginant su įprasta slauga. Antra, nustatyti, ar tokios paramos rezultatams įtakos turi: 1) rutininės procedūros ir taisyklės, būdingos gimdymo vietai, kurios gali veikti moters autonomiją, laisvę judėti ir gebėjimą susidoroti su gimdymu; 2) ar asmuo, teikiantis nuolatinę paramą, yra institucijos, kurioje vyksta gimdymas, darbuotojas; 3) ar nuolatinė parama pradedama teikti tik gimdymui prasidėjus ar vėliau. THE COCHRANE COLLABORATION, 2013.

Plačiau apie tyrimo rezultatus…

Gimdymo dula ( D.A. Campbell. Labor Doula 2006)

Tyrimo tikslas – palyginti dviejų grupių gimdymo rezultatus: 600 moterų, kurių gimdymuose dalyvavo papildomas paramą teikiantis asmuo (dulų grupė), ir moterų, kurios neturėjo šio papildomo pagalbą teikiančio asmens (kontrolinė grupė). Tyrimas atliktas Niu Džersio (JAV) ligoninės akušerijos skyriuje.  JOGNN, 2006 liepa/rugpjūtis.