Dulos etika

Visame pasaulyje dulų veiklą reglamentuoja etikos kodeksai. Kiekvienoje šalyje jie gali nežymiai skirtis, tačiau yra keletas pagrindinių teiginių, kurie bendri visų šalių duloms.

• Dula privalo laikytis aukštų asmeninio ir profesionalaus elgesio standartų.
• Dulos darbas apima tik emocinę ir fizinę paramą gimdyvei. Ji neatlieka jokių medicininių veiksmų. Jei dula, turinti medicininį išsilavinimą, nori teikti klientei papildomas paslaugas, neįeinančias į dulos atsakomybių sritį, šiuo atveju ji negali prisistatyti kaip dula.
• Dula atstovauja savo klientės pageidavimams, kuriuos ši išreiškė sudarydama gimdymo planą, pokalbiuose prieš gimdymą ir gimdymo metu. Dula skatina gimdyvę bendrauti su gimdymą prižiūrinčiais medikais, tačiau pati neužduoda klausimų personalui ir nepriima su gimdymo eiga susijusių sprendimų.
• Dula palaiko gimdyvės priimamus sprendimus.
• Dula gerbia ir saugo gimdyvės ir jos šeimos teisę į privatumą.
• Dula siekia būti profesionali ir kompetentinga savo darbe.
• Dula privalo laikytis įsipareigojimų klientei ir pati teikti paslaugas, apie kurias buvo iš anksto susitarta, arba pasirūpinti pavaduojančia dula.
• Dulos užmokestis turi priklausyti nuo suteiktų paslaugų, dula skatinama atsižvelgti į savo klientės finansines išgales.

Lietuvos Dulų asociacija patvirtino Dulų veiklos standartą, kuris apibrėžia dulų etiką.