Valdyba

Asociacijos pirmininkė, Asociacijos valdybos pirmininkė – Loreta Misiura

Valdybos narės:

Ingula Rinkevičienė

Vilma Kraelskaitė